اهدای عضو بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور جان هشت نفر را نجات داد

اجتماعی،   4000222072

مسوول واحد هماهنگی اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور جان هشت بیمار نیازمند عضو را نجات داد.

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور جان هشت نفر را نجات داد

به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر ابراهیم خالقی افزود: در هزار و چهل و ششمین عمل اهدای عضو این دانشگاه، یک بیمار مرگ مغزی که از بیمارستان نیشابور معرفی شده بود و خانواده اش نخواستند نامش ذکر شود پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
وی ادامه داد: یک کلیه و پانکراس آن زنده یاد در بیمارستان منتصریه مشهد به مردی ۴۱ ساله و کلیه دیگر وی به مردی ۳۳ ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
مسوول واحد هماهنگی اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: قلب این مرحوم هم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به پسری ۱۰ ساله ساکن طبس پیوند شد.
ابراهیم خالقی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی هم در بیمارستان منتصریه به زن ۳۹ ساله ای ساکن مشهد پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید.
او ادامه داد: قرنیه های وی نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)  ارسال شد.
واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.