سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد!

ورزشی،   4000222036

سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد.

سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد!

 به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ سرمربی سابق دیناموزاگرب را صادر کرد تا این مربی سرشناس به یک مجرم فراری بین المللی تبدیل شود.

به گزارش فارس، طبق حکم سابق دادستانی کرواسی 2 ماه پیش مامیچ سرمربی وقت دیناموزاگرب که صادق محرمی را در اختیار دارد  به 4 سال زندان به دلیل پولشویی و فرار مالیاتی محکوم شد.

دادگاه زاگرب یک ماه به این مربی فوتبال فرصت داد تا خود را به دادگاه معرفی کند و وارد زندان شود. اما مامیچ در اقدامی عجیب مثل مجرمان بین المللی از کشور کرواسی متواری شد و به کشور بوسنی رفت.

دادگاه زاگرب از دولت بوسنی درخواست کرده که مامیچ را تحویل بدهد و در صورت رد این درخواست مقامات قضایی کشور کرواسی برای دستگیری این مربی فوتبال اقدامات دیگری خواهند کرد.

مامیچ سابقه مربیگری در تیم های الهلال عربستان و العین امارات را دارد.