همه گیری وحشتناکی که نمونه آن را جهان تاکنون به خود ندیده است

ویدئو،   4000222016

در طول تاریخ بیماری های گوناگونی انسانها را به چالش کشیده اند و برخی از آنها از کرونا هم خطرناک تر بوده اند اما نکته جالب اینجاست که این مدل بیماری با ویژگی های منحصربه فردی که دارد تاکنون برای جهان رخ نداده بود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین