پاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌ها

عکس،   4000222014

گروه‌های مقاومت امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها در هتک حرمت مسجدالاقصی، شهر «تل آویو» و شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف غزه را با ده‌ها موشک هدف قرار دادند. همچنین رژیم کودک کش صهیونیستی اقدام به گلوله باران غزه کرد.

پاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌هاپاسخ موشکی غزه به جنایات صهیونیست‌ها
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین