فیلم رهگیری ناوگروه زیردریایی آمریکا توسط سپاه در خلیج فارس

ویدئو،   4000221100

نیروی دریایی سپاه روز ۲۰ اردیبهشت ماه یک ناوگروه زیردریایی آمریکا را در تنگه هرمز رهگیری کرد.

به گزارش فارس، ویدیوی رهگیری ناوگروه زیردریایی آمریکا را در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه در ادامه مشاهده کنید.