دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

سیاسی،   4000221067

دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب امروز مصادف با ۲۸ رمضان به‌صورت مجازی و تصویری برگزار می‌شود.

دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

بر اساس سنت هر ساله دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب، امسال نیز این دیدار روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ در روزهای پایانی ماه رمضان برگزار می‌شود.

به گزارش گروه دانشگاه آنا، این دیدار که به‌ صورت مجازی و تصویری خواهد بود تعدادی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به نمایندگی از دانشجویان در حضور رهبر انقلاب سخنرانی و در پایان این مراسم رهبر انقلاب رهنمودها و مطالباتی را برای دانشجویان بازگو خواهند کرد.