ترسیدن مجری شبکه سه از استارت ماشین مسابقه‌ای

ویدئو،   4000221037

شروین یگانه قهرمان اتومبیلرانی صبح امروز مهمان برنامه سلام صبح بخیر بود و با سعید اکبری گفتگو کرد.