استفاده از حس بویایی سگ برای تشخیص سرطان

ویدئو،   4000218037

شیوه کار به این صورت است که سگ با یک گردونه حاوی ادرار مردان سالم و مردانی که سرطان پروستات دارند روبرو می شود و تشخیص می دهد که نمونه ادرار فرد سرطانی کدام یکی هست.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین