مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)

عکس،   4000216005

مراسم احیای شب های قدر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد.

مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)
مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)مراسم احیای شب های قدر در حرم شاهچراغ (ع)
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین