سناتور آمریکایی: ترور (شهید) سليمانی، عزم ایران برای ضربه به منافع آمریکا را بیشتر کرده

ویدئو،   4000215089

تحلیل کریس مورفی سناتور آمریکایی از اقدام تروریستی ارتش این کشور در به شهادت رساندن سردار سپهبد سلیمانی را ببینید

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین