لات هم لاتای قدیم

عکس،   4000215077

مسعود ده نمکی در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار عکسی قدیمی نوشت: برای لات های قدیم سه ماه محرم و صفر و رمضان حرمت داشت! اما حالا شب قدر در مشهد یک پارتی مختلط برگزار شد و عده ای دستگیر شدند!