قاضی‌زاده هاشمی: بازی مذاکره فرسایشی با هدف اثرگذاری بر انتخابات‌ باید تمام شود

سیاسی،   4000213105

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازی مذاکره فرسایشی با هدف اثرگذاری بر انتخابات‌ باید تمام شود، نوشت: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، برنامه دقیق برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

قاضی‌زاده هاشمی: بازی مذاکره فرسایشی با هدف اثرگذاری بر انتخابات‌ باید تمام شود

به گزارش مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت:‌گفتمان مذاکره را دم انتخابات پیش کشیدند؛ نان کاسبان برجام بی‌فرجام در حاکم شدن گفتمان مذاکره برای رأی‌گیری مجدد و فریب افکارعمومی است.

وی با بیان اینکه بازی مذاکره فرسایشی با هدف اثرگذاری بر انتخابات‌ها باید تمام شود، تاکید کرد: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، همت جهادی و برنامه دقیق برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.