ملاک احراز صلاحیت‌ها اسناد مثبت باشد، نه پراکنده‌گویی‌ها

سیاسی،   4000213050

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا خواستار رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به شکایت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

محسن پیرهادی عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفت‌وگو با فارس، خواستار رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به شکایت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا شد و گفت: هیات های نظارت  در بررسی مجدد پرونده های معترضان اسناد مثبت را ملاک عمل قرار دهند و از تصمیم گیری بر اساس گزارشات غیر رسمی و نامعتبر خودداری کنند.

این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با بیان اینکه همان طور که  در روایت مکررا تاکید شده است حفظ آبروی مومن از حفظ آبروی خانه خدا مهمتر واولاتر است ، ادامه داد: ضروری است که هیات های نظارت به دور از نگاه سیاسی – جناحی ، قومی و مذهبی  در بررسی شکایات و احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا مراقب آبروی مردم باشند و هوشیار باشند که خواسته یا نخواسته در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی حقی از فردی را ضایع نکنند.

عضو هیات رئیسه مجلس نماینده تهران گفت: ملاک عمل و رویکرد اعضای محترم هیات های نظارت و اجرایی در بررسی صلاحیت و رسیدگی به شکایت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت شان از سوی هیات های اجرایی و هیات های نظارت شهرستان ها تایید نشده است باید اسناد مثبت ارجاع شده به آنها باشد و از توجه به هرگونه گزارش غیر رسمی و پراکنده گویی ها که از غرض قومی  و محلی خالی نیستند، خودداری کنند.

وی یاد آور شد:هیات های نظارت و اجرایی در استانها باید از اسناد شخصی مردم که نزد آنها به امانت است ، صیانت ومراقبت کنند.

 پیرهادی با تاکید بر اینکه مراعات حق مردم و حق نظام  در انتخابات شوراهای شهر  وظیفه ی هیات های نظارت است، ادامه داد: بسترسازی برای برگزاری انتخاباتی با حداکثر مشارکت مردم  بر دوش دستاندرکاران انتخابات است،بنابر این ضروری است، دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی با وسواس بیشتر به هیات های نظارت گزارش دهند و به جد مراقبت کنند که حقی از فردی یا گروهی ضایع نشود.