لحظه حیرت‌انگیز و بهت‌آور حمله یک پلیکان به کبوتری بی‌دفاع

ویدئو،   4000212089

بسیاری از ما اینگونه قلمداد می‌کنیم که پلیکان‌ها تنها از طریق ماهی‌ها تغذیه می‌کنند. اما واقعیت امر این است که در برخی موارد پلیکان‌ها حتی به پرندگان کوچکتر از خود نیز حمله و آنها را شکار می‌کنند.