واکنش مالک شریعتی به بازی مافیا در کرونا

سیاسی،   4000212080

مالک شریعتی نماینده تهران در توئیتی نوشت: آقای جهانگیری! هرشب که شهر به خواب میره، ۴۰۰ شهروند ساده در شهر تحت مدیریت شما، با تیر کرونا کشته میشوند چرا؟ چون رئیس مافیا با اطمینان گفته بود از پیک کرونا عبور کردیم و شهروندان هم باور کردند خوب بازی کردید! ولی کشورداری بازی نیست که در دولت سوم روحانی هم بتوانید ادامه دهید.

 


واکنش مالک شریعتی به بازی مافیا در کرونا