نمکی: در مرحله سرازیری قله‌های پیک چهارم هستیم

ویدئو،   4000212071

سعید نمکی وزیر بهداشت درباره پیک چهارم کرونا گفت: اجازه ندادیم حتی یک بیمار پشت در بیمارستان ها سرگردان باشد. در پیک چهارم درمان‌های سرپایی را به شکل گسترده شروع کردیم وکمیته‌های ترخیص را تشکیل دادیم.

‍‍‍‍‍‍
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین