نانه گِت، آبشاری فوق العاده عجیب و دیدنی

ویدئو،   4000212026

در هندوستان، آبشاری به نام نانه گِت وجود دارد که به طرز عجیبی جهت آبش به سمت بالاست. علت این اتفاق، طبیعت خاص محل آبشار است که تحت تاثیر باد قرار می گیرد.