صوت ظریف یک تکه از یک پازل است

سیاسی،   4000207116

اکبر نبوی فعال فرهنگی، در واکنش به به صوت منتشر شده از ظریف، در توئیتی نوشت: باور دارم که این سخنان آگاهانه برای شبکه‌های ضد ایرانی فرستاده شد است.