فیلم تقابل ناو سپاه با شناورهای آمریکایی

ویدئو،   4000207115

نیروی دریایی آمریکا با انتشار این تصاویر مدعی رویارویی شناور سپاه با کشتی آمریکایی در خلیج فارس شد. بر اساس این ادعا شناور دریایی سپاه بمدت ۳ ساعت راه را بر کشتی آمریکایی«مونوموی» بسته بوده است .

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین