وزیر بهداشت: صدای پای کرونای هندی را می شنویم

ویدئو،   4000207073

سعید نمکی وزیر بهداشت: در یکی از شهرستان‌ها تعدادی هندی مشکوک به کرونای هندی هستند. امیدواریم کرونای هندی نباشد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین