اعتراف کارشناس صهیونیست به فناوری پیشرفته موشک‌های ایرانی

ویدئو،   4000207035

استیون بن نون کارشناس و روزنامه نگار صهیونیست، با بررسی اسناد مختلف، موضوع حمله موشکی به تاسیسات هسته‌ای دیمونا را مورد بررسی قرار داد. او با اشاره به ناتوانی سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی ، اعلام کرد که هیچ فناوری پیشرفته‌ای، توانایی شناسایی موشک‌های ایرانی را ندارد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین