آغاز فاز سوم آزمایش بالینی واکسن انستیتو پاستور ایران

ویدئو،   4000206061

تزریق نخستین دُز واکسن کرونا محصول مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا آغاز شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین