مقایسه قیمت یک متر مربع مسکن با حداقل حقوق در شهر تهران

عکس،   4000204091

حداقل حقوق در سال ۹۹رشد ۴ برابری نسبت به سال ۹۲ داشته است در حالیکه قیمت مسکن رشد ۶ برابری را تجربه کرده است.