گزارش رئیس جمهور از وضعیت کرونایی شهرها

ویدئو،   4000204041

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه امروز ستاد کرونا از وضعیت شهرها گزارش دادند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین