کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قم

اقتصادی،   4000203029

شرکت توزیع برق استان قم، پنجشنبه (دوم اردیبهشت) در راستای اجرای اولین برنامه اقدام فراگیر و بازرسی از واحدهای تجاری در شهرک شکوهیه و سطح شهر قم، بر اساس میزان بار مصرفی برق در ساعات مختلف شبانه‌روز، تعداد ۳۱ دستگاه تولید رمزارز (ماینر) کشف و ضبط کرد.

کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قم
کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قمکشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز - قم
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین