استرس و تنش را چگونه از خود دور کنیم؟

سلامت،   4000202060

تنفس‌های عمیق و شیوه آرام سازی، روش‌های کاهش تنش و استرس هستند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ استرس، سبب ایجاد تنش در ذهن و بدن می‌شود. بنابراعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنفس عمیق(دیافراگمی)، یک شیوه سریع آرام کردن بدن است.
تنفس عمیق، سطح برانگیختگی بدن را به سرعت کاهش می‌دهد و  اثر آرامبخش بر کل بدن دارد.  

برای تنفس عمیق، باید به شیوه زیر عمل کنید:
- ابتدا در جایی که احساس راحتی می‌کنید دراز بکشید و بدن خود را آرام کنید؛ یک دست را روی قفسه سینه و دست دیگر را روی شکم در قسمت ناف قرار دهید. وقتی عمل دم را انجام می‌دهید باید دستب که روی شکم قرار دارد بالا بیاید و وقتی بازدم را انجام می‌دهید دستمان پایین برود و شکم صاف شود. دست روی قفسه سینه باید در دم و بازدم ثابت بماند. حالا نفس بگیرید و  هوا را به آرامی به درون ریه هایتان بفرستید و تا ۴ بشمارید. سپس به آرامی هوا را از ریه‌ها خارج وعمل دم و بازدم را چند بار تکرار کنید. فقط روی تنفس خود تمرکز کنید و اجازه ندهید افکار دیگری وارد ذهن تان شود. اگر احساس سرگیجه  می‌کنید این کار را متوقف کنید (احتمالا بیش از حد عمیق یا سریع نفس می‌کشید).

تنفس عمیق را به مدت پنج دقیقه و دو بار در روز  انجام دهید.