نمکی: گفتند این وزیر چقدر چرت می‌گوید

ویدئو،   4000201069

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: برخی هوای آفتاب امروز را می‌بینند و می‌گویند وزیر چرت و پرت می‌گوید؛ من پیش‌بینی فردای بارانی را می‌کنم. هیچ استانی نیست که داروی ضد کرونا نداشته باشد؛ همه هم تولید داخل است.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین