ماجرای دیدار سردار حجازی و سردار سلیمانی ۲۴ ساعت پیش از شهادت

ویدئو،   4000131042

سردار حجازی یار دیرین شهید سلیمانی، روز گذشته به یار و فرمانده خود پیوست. سردار حجازی در زمان حیاتش خاطره ای از حاج قاسم تعریف کرده بود که در آن از آرامش و اطمینان قلبی شهید سلیمانی سخن گفته است.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین