وقوع حادثه‌ای وحشتناک در شهربازی

ویدئو،   4000131040

یک شهربازی در چین که با پیشرفته ترین تکنولوژی‌ها ساخته شده اما حادثه آفرید. یک شهروند چینی حین استفاده از وسیله بازی با حادثه ای وحشتناک مواجه شد. البته این شهروند در نهایت زنده ماند.