بحران اجتماعی در آمریکا

محمدصادق مصطفوی، گروه تعاملی الف،   4000130011
بحران اجتماعی در آمریکا

تحلیل وضعیت هرجامعه‌ای ازموضوعات بسیار مهمی که پرداختن به آن برای درک شرایط واقعی جامعه بسیار کلیدی خواهد بود مؤلفه «سرمایه اجتماعی» است، که از دو منظر کمی (شمارجمعیت) و کیفی (ارزشمندی جمعیت) مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آمریکا ازجمله جوامعی است که در این حوزه گرفتار مشکلات و چالش‌های فراوانی است تا جایی که آسیب‌پذیری سرمایه اجتماعی از مهمترین تهدیدهای این کشور به شمار می‌رود، موضوعی که در کنار مسائل دیگری ازجمله بحران اقتصادی، کاهش نفوذ بین المللی، عدم توانایی تکوین و اثرگذاری بر روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی بر سرعت افول این کشور افزوده است. بر این اساس موارد ذیل را از مهمترین چالش های اجتماعی جامعه آمریکا می‌توان برشمرد:

شکاف طبقاتی
در این رابطه رجوع به داده‌‌های بانک مرکزی ایالات متحده عمق فاصله طبقاتی غنی و فقیر را در این کشور آشکار می‌کند. بر اساس آمار این مرکز دارایی ثروتمندترین آمریکایی‌ها که تنها یک درصد از جمعیت این کشور محسوب می‌شوند حدود 34 تریلیون دلار است درحالی که دارایی فقیرترین قشر مردم که 50 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند 2 تریلیون دلار است و دارایی 50 فرد  ثروتمند‌ این کشور، معادل با دارایی 165 میلیون آمریکایی است که تقریبا نزدیک به نیمی از جمعیت کشور  را تشکیل می‌دهند؛

نژاد پرستی
شکی نیست که جامعه آمریکا از جمله جوامعی است که می توان آن را ملغمه ای از نژادهای متنوع دانست که دو دسته سیاهپوستان و سفیدپوستان عمده آنها را تشکیل می‌دهند، موضوعی که در وهله اول چه بسا فرصتی برای یک جامعه باشد لیکن رسوخ نژادپرستی درفرهنگ و ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا این مؤلفه را به بحرانی جدی تبدیل کرده است تا جایی که بر اساس آمار رسمی مراکز دولتی آمریکا در مواجهه یک سیاه پوست با نیروی پلیس احتمال به قتل رسیدن وی 3 برابر یک سفید پوست است و یا در شرایط شغلی یکسان یک سیاه پوست 40 درصد کمتر از یک سفید پوست دستمزد دریافت می‌کند و در دادگاه‌های این کشور به عنوان مراکز اجرای عدالت، سیاه پوستان همواره با احکام سنگین‌تری در جرائم یکسان با سفید پوستان روبرو هستند؛

اشاعه خشونت
خشونت اجتماعی یکی ازمهمترین زیربناهای جامعه سالم یعنی «امنیت اجتماعی» را با خطر روبرو می‌کند موضوعی که از دلایل اساسی تزلزل اجتماع آمریکایی شده است و عمق این بحران را در آمارهای رسمی که نشان می‌دهند در آمریکا سالانه ۳۶ هزار نفر بر اثر تیراندازی جان خود را از دست می‌دهند یعنی به طور متوسط روزانه ۱۰۰ کشته می‌توان درک کرد؛

خشونت علیه زنان
زنان به عنوان محور خانواده و نیمی از اجتماع در ارتقای هر جامعه ای نقشی تعیین کننده دارند، لیکن آمریکا در این حوزه روزبروز وضعیت نامناسب تری پیدا می‌کند، تاجایی که درشرایط فعلی هر 2 دقیقه یک زن موردتجاوز قرار می‌گیرد که نیمی از این افراد سن کمتر از 17 سال دارند.

در آخر باید اشاره کرد که موارد فوق و بسیاری از چالش‌های دیگر، جامعه آمریکایی را با خطر اضمحلال روبرو کرده است، خطری که هر لحظه واقعیت آن برای کارشناسان و مردم آمریکا پر رنگ‌تر می‌شود و بر سرعت افول آمریکا می‌افزاید.