نماینده مجلس: عملکرد روحانی در نابودی اقتصاد به عنوان الگو به دیگران معرفی شود

ویدئو،   4000129076

عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی: عملکرد ۸ ساله روحانی در ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نابودی اقتصاد ایران به عنوان الگو به دیگران معرفی شود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین