مهار آتش سوزی در پاساژ مهستان

عکس،   4000129040

حادثه آتش سوزی یک باب مغازه به وسعت ۸۰متر در طبقه همکف مجمع تجاری مهستان که محل نگهداری پارچه و بنر بود، شامگاه شنبه با تلاش آتش نشانان مهار شد.

مهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستانمهار آتش سوزی در پاساژ مهستان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین