پاسخ خباثت جنایتکاران را با غنی سازی ۶۰ درصد میدهیم

ویدئو،   4000125051

روحانی در جلسه هیئت دولت: اینکه اعلام کردیم که غنی سازی ۶۰% می شود، پاسخ خباثت جنایت کاران نظنز است/دو تا دست شما را بریدیم؛ یک دست با IR۶ و یک دست را با غنی سازی ۶۰% زدیم

‍‍‍‍‍‍
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین