نفوذ نوین، پروژه دشمن در انتخابات ۱۴۰۰

محمد امین محب، گروه تعاملی الف،   4000124014
نفوذ نوین، پروژه دشمن در انتخابات ۱۴۰۰

با توجه به اینکه در آستانه رویداد های مهم سیاسی کشور هستیم بر خود وظیفه دانستم به عنوان عضو کوچک از دیار جوانان انقلابی مطالبی را پیرامون رویدادهای کشور عارض شوم. همیشه و در همه حال رویدادهای مهم کشور مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.با توجه به نزدیک شدن انتخابات،‌ فعالیت عظیمی را از رسانه‌های داخلی و خارجی مشاهده می‌کنیم که هر یک اهداف جداگانه ای را دنبال می‌کنند.

عموما امروزه رسانه‌های معاند همانند گذشته به طور علنی به مخالفت با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نمی‌پردازند و با توجه به رشد محتوایی رسانه‌های داخلی، ایجاد محتوا و خوراک فکری برای رسانه‌های معاند کار دشواری شده است. اما موضوع اصلی دیروز، امروز و حتی آینده دشمن، پروژه "نفوذ"در افکار تحلیلی و رسانه‌ای ملت ایران می‌باشد. انتخابات همواره بازوی مهم و استراتژیک انقلاب بوده و خواهد بود و همین امر باعث شده دشمن حساب ویژه ای برای تحریف آن انجام دهد.

در گذشته نفوذ دشمن در تحریف انتخابات شاید جریان‌سازی یا تخریب حزب یا اشخاصی بود  که در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توانستند نقش اساسی را ایفا کنند. اما امروزه پروژه نفوذ دیگر قائل به این مسئله نیست. نفوذ دشمن امروز از جریان‌سازی و تخریب به انحراف فکری و تحلیلی مردم و نهاد‌های زیر ساختی کشور کشانده شده است. گرفتن قدرت تحلیل از مردم با ارائه خوراک فکری غلط، ایجاد روحیه ناکارآمدی نظام و انقلاب، ارائه تحلیل غلط بر اینکه مردم هیچ نقشی در تعیین سرنوشت کشور ندارند، سیاه جلوه دادن اوضاع منطقه‌ای و داخلی کشور و وابستگی اقتصادی ایران به اقتصاد جهانی، بخشی از اهدافی است که امروزه دشمن در پروژه نفوذ نوین، به دنبال عملیاتی کردن آن در کشور می‌باشد.

ملت بصیر و عزیز ایران، بدانید امروز دشمن رسما برای براندازی انقلاب اسلامی، نه بر روی کاندیدهای احتمالی کشور، بلکه بر روی قدرت تحلیل و انتخاب شما در انتخابات، برنامه‌ریزی کرده است. توجه داشته باشید، نهادهای بنیادی کشور همچون شورای نگهبان از اهداف مهم دشمن بوده و خواهد بود و بدانید هر آنکس که با سخنان یا اعمال خود به دنبال حمله به شورای نگهبان می‌باشد، بلندگوی دشمن است. امیدوارم مسئولین ما وظیفه مهم و خطیر شورای نگهبان را درک کرده و با سخنان دو پهلو راه را برای دشمن هموار نسازند. با توجه به میزان بصیرت ملت ایران، امیدوارم موج نفوذ دشمن با توجه به اهدافی که گفته شد در نطفه خنثی شود.