شهریاری: مقصر موج چهارم کرونا شخص رئیس ستاد کروناست!

ویدئو،   4000122092

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: مقصر موج چهارم کرونا مردم نیستند بلکه شخص رئیس ستاد کروناست! از مردم می‌خواهیم به حرف متخصان وزارت بهداشت گوش بدهند نه اعضای ستاد ملی کرونا!

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین