بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا از دادگستری شهرستان بهارستان

ویدئو،   4000121112

رئیس دستگاه قضا در بازدید سرزده از دادگستری شهرستان بهارستان گفت: وظیفه ذاتی دادگستری که همان «رفع ظلم» است، آن مَردی که اجازه دیدن فرزند را به مادر نمی‌دهد «ظالم» و «بی‌رحم» است و دادگستری که مسئولیت رفع ظلم را بر عهده دارد باید با اقدامات قانونی خود اجازه انجام چنین ظلمی را ندهد.

‍‍‍‍‍‍
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین