خروج زیردریایی روسی از زیر یخ‌های قطب

ویدئو،   4000117090

سه زیردریایی هسته‌ای نیروی دریایی روسیه برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان هنگام برگزاری رزمایش در قطب شمال از زیر یخ ظاهر شدند. شکاندن یخ های ضخیم قطب توسط این زیر دریایی های توجه کاربران رسانه های این کشور را به خود جلب کرده است.

یکتانت

آخرین عناوین