افرادی که مکاتبات مجلس را به آمدنیوز می‌دادند دستگیر شدند

ویدئو،   4000117088

قاضی‌زاده، نائب رییس مجلس درباره نفوذ به مجلس گفت: بعضی از مکاتبات مجلس توسط برخی افراد برای آمدنیوز فرستاده می‌شد که دراین راستا برخی دستگیر شدند.

یکتانت

آخرین عناوین