تله کابین خطرناکی که کودکان را به مدرسه می‌رساند!

ویدئو،   3991227016

روستایی در جنوب کلمبیا وجود دارد که بسیاری از مردم و دانش آموزان آن، برای عبور از رودخانه و رسیدن به روستای مجاور، از یک تله کابین بسیار خطرناک استفاده می‌کنند. گزارشات حاکی از آن است که بسیاری از دانش آموزان، هنگام عبور از این رودخانه، جان خود را از دست داده‌اند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین