۴۰ درصد کرونایی‌های خوزستان به کرونای انگلیسی مبتلا هستند

ویدئو،   3991223091

دکتر مختاری عضو کمیته علمی ستاد کرونا: ۴۰ درصد کرونایی های خوزستان به کرونای انگلیسی مبتلا هستند

‍‍‍‍‍‍
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین