دیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایران

عکس،   3991217026

پیام رییس جمهور روسیه در پاسخ به پیام مقام معظم رهبری عصر شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در دیدار با دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری تقدیم شد.

دیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایراندیدار ولایتی با سفیر روسیه در ایران
یکتانت

آخرین عناوین