سناریوهای ایران در ماجرای هسته ای

محسن سلگی، سیاسی،   3991211098 ۱۱۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۵ تکراری یا غیرقابل انتشار
سناریوهای ایران در ماجرای هسته ای

با وجود تمام موارد ذوق شکنی و ذوق زدایی که بایدن در همین زمان کوتاه زمامداری اش در قبال سیاست خارجی منفعل دولت نشان داد، از دریچه تحقیقی و امکان پژوهی می توان سناریوهایی را برای مذاکره هسته ای میان ایران و امریکا برشمرد. اما پیش از این لازم است مروری به سناریوهای قبل از برجام داشته باشیم تا بدانیم کدام سناریو در ادامه از موفقیت و تحقق بیشتری برخوردار بوده است.

سناریوی خوش‌بینانه: از مشخصه‌های این رویکرد در دوران قبل از برجام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پافشاری برغنی‌سازی، حتی غنی‌سازی بیش از۲۰ درصد، روی میز داشتن ایده فشار بر تنگه هرمز به‌عنوان گلوگاه انرژی برای نوسان قیمت نفت و بنزین و بالنتیجه ضربه به اقتصاد غرب.
تصور این بود که از این طریق مولفه های بالا غرب تحت فشار قرار گرفته و ایران هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. احتمال ایجاد ناامنی در منطقه به‌ زعم این دکترین، غرب را از مواضع خود به عقب می‌نشاند. این ایده می‌گفت که ما اگر ۱۰ گام تا انرژی اتمی داشته باشیم، آنها روی گام هشتم و نهم ما چانه خواهند زد و لاجرم گام‌های ششم و هفتم ما را می پذیرند. بنابراین باید تا می‌توانیم از عدد و گام صفر دور شویم تا منافع مان تأمین شود. در این سناریو  این ایده مطرح بود که آمریکا غنی‌سازی ایران و گام‌هایی رو به جلو برداشته شده اش را برگشت‌ناپذیر می داند و مجاب می‌ شود که به ایران باج بدهد.

امروز هم رگه هایی از این سناریو دیده می شود اما هرگز در سطح و غلظت خوش بینی گفته شده نیست. طرح مجلس شورای اسلامی(طرح اقدام راهبردی) تنها سویه ها و رگه هایی از این سناریو را داشت و بیشتر به واقع بینی نزدیک شده بود.

سناریوی بدبینانه یا سناریوی انزوا: ایران بر غنی‌سازی پافشاری می‌کند و به همین روند و موضع روز به روز منزوی‌تر می‌شود. سپس سیاست خارجی از سیاست اقتصادی به سیاست امنیتی در می غلتد(امنیتی شدن آن چیزی بود که شوروی را از میان برد). این سناریو حرکت ایران از اقتصاد به امنیت را پیش بینی می کرد. در این سناریو دو بازیگر اصلی وجود داشت. اول براندازان که ادعا داشتند تحریم‌های اقتصادی شدت می گیرد و موجب شورش‌های اجتماعی شده و در نهایت نظام جمهوری اسلامی ساقط می‌شود. دوم تجدیدنظرطلبان بودند که فکر می کردند در اثر فشار اقتصادی(به ویژه در دوران ترامپ) نظام مجبور به تعدیل ساختاری و کوتاه آمدن از مواضع ارزشی و اساسی مانند رویکرد برون مرزی و سیاست دفاعی-مقاومتی می شود.

این گروه(تجدیدنظرطلبان) فکر می کردند نظام با انبساط اجتماعی و تغییر ایدئولوژیک می تواند از انزوا نجات یابد. این سناریوی ماقبل برجامی در زمان فعلی دیگر در مورد اصرار نظام بر غنی سازی چندان سخنی نمی گوید. در عوض از اصرار نظام بر برجام فعلی و کوتاه نیامدن در برابر سناریوی موشکی و منطقه ای نظام سخن می گوید. در این راستا تنها راه حل را انبساط اجتماعی حداکثری می داند. 

بر اساس همین پنداره لزوم تغییر اجتماعی یا لزوم تغییر سیاست اجتماعی نظام، این سناریو عمدتاً در پی آن است  در 1400 با دوری گزیدن از سیاست تحریم انتخابات، فردی شبیه روحانی و کسی مانند ظریف و به طوری کلی گزینه ای نرمش گراتر از روحانی روی کار بیاید. صورت رادیکال این سناریو به تغییرات بزرگ در آینده و استحاله نظام دلخوش است. تندترین گرایش در فضای این ایده که از سوی تجدیدنظرطلبان داخلی و دشمنان خارجی و علنی جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود، امیدوار است تغییر یا انبساط اجتماعی کل نظام را با خطر مواجه ساخته و به تغییر نظام منجر شود. 

سناریوی فاجعه: سناریوی فاجعه مبنی بر آن بود که امریکا با روسیه و چین وارد معامله می‌شود و آنها از قضیه سوریه کنار می‌کشند. سوریه از دست می‌رود و ایران به ناچار سیاستی کاملاً امنیتی در پیش می‌گیرد. اقتصاد ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و موجبات شورش اجتماعی را فراهم می‌آورد. روسیه و چین به این نتیجه می‌رسند که نگهداشتن ایران برای آنها بهای سنگینی دارد. این امر یک جو متزلزل بین‌المللی را برای ایران بوجود می‌آورد.
توضیح اینکه روسیه و چین بعد از جنگ سرد همواره از تنش‌های بین المللی به سود خود بهره برده‌اند. در مورد ایران نیز با آن به منزله یک ظرف آب کج برخورد کرده‌اند که نه اجازه می‌دهند آب بریزد و نه استقرار و آرامش کامل پیدا کند. این سناریوی ماقبل برجامی امروز هم می تواند حاوی امکان از دست رفتن سوریه باشد.

سناریوی معجزه: غنی‌سازی توسط غرب پذیرفته می‌شود و تمامی مصائب در اثر گفت و گو رخت برمی‌بندد. متأسفانه این انتظار را عدّه‌ای از تیم روحانی داشتند. اینان تصور می‌کردند که شرایط تحریم می‌رود و روابط ایران و غرب حسنه می‌شود. می‌توان این نوع نگاه را در بهترین حالت خود در چارچوب نظریه نولیبرال «همگرایی بخشی» یا «سرایت بخشی» ارنست هاس تحلیل کرد.
هاس معتقد بود که همکاری در بخشی به بخش دیگر سرریز شده و همگرایی در آن بخش را نیز بوجود خواهد آورد. برای مثال همکاری ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای، همکاری در بخش اقتصاد و سپس سیاست را رقم خواهد زد

. این سناریوی ماقبل برجامی که در دوران اوباما جولان رسانه ای و عملیات روانی وسیعی داشت، با نیرنگ بازی های تیم اوباما و عدم پایبندی آنها به مفاد برجام تضعیف شد اما با روی کارآمدن ترامپ به حاشیه رفت.
پس از شکست مفتضحانه قاتل سردار سلیمانی یعنی ترامپ این سناریو دوباره جان گرفته است. البته دیگر قوت قبلی و برجامی خود را ندارد اما با روی کار آمدن بایدن به حیات سیاسی دوباره و احیای مناسبات ایران و امریکا امیدوار شده است.در عین حال به فروریختن سرمایه اجتماعی اصلاحات التفات دارد.
بر این اساس روی حافظه ضعیف و ایجاد هیجان دوقطبی و متقاعدکردن ظریف برای نامزدی و در آخر روی عدم اتحاد اصولگرایان برای ۱۴۰۰حساب باز کرده است.

سناریوی نرمش قهرمانانه: این سناریو دو پیش‌فرض دارد: پیش فرض اول نوع «نگاه تونلی» به سیاست خارجه است، بدین‌معنا که باید از تمام ظرفیت‌های نظام بین‌الملل برای رسیدن به اهداف خود بهره برد. فعالیّت منطقه ای ایران در راستای اشاعه ایده استضعاف و برجسته شدن دوگانه مستضعف/مستکبر، در واقع استفاده از دیپلماسی عمومی به منزله جزیی از همین ظرفیت هاست. پیش‌فرض دوم توجه به مقدورات و محذورات سیاست خارجی است. مقدورات یا توانایی‌های ما در سه محور قابل ذکرند: 

۱. بسیج اجتماعی بالا که در منطقه و حتی جهان بی‌نظیر است.
۲. قرار گرفتن بر گلوگاه انرژی. توان موشکی کم نظیر. قدرت و نیروی نظامی مثال زدنی.
۳. موقعیت‌ استراتژیک از حیث ژئواکونومی، ژئوپولیتیک و...

و اما محذورات داخلی ما: تورم بی سابقه و...

محذورات خارجی که نقطه عزیمت آن شرایط بین المللی است، به این معناست که می‌توان بدون جنگیدن به اهداف خود برسیم. 

فرجام سخن آنکه تیم مذاکره کننده ایران با وجود عبور از خطوط قرمز رهبری و بی دقتی در انعقاد مفاد برجام در شرایط حاضر توانسته سیاست مناسب و هماهنگی با نظام و مجلس در پیش بگیرد. بنابراین برخلاف سال جشن هسته ای! در شرایط حاضر توفیق یافته بیش از هر زمانی و نه به طور کامل، نرمش قهرمانانه مورد نظر مقام معظم رهبری را به تداعی و تجلی برساند.

انتظار می‌رود نخبگان سیاسی از انتظارات بیش از اندازه از دولت کاسته و نیز خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه و هیجانی نسبت به عملکرد آمریکا در قبال حسن نیت ایران را کناری بگذارند، مگر آنکه حافظه تاریخی و گسست از تجربه زیسته و خاطرات قومی خود را پیش از آن کنار گذارده باشند. 

 

 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۸۴۶۲۸۰۱۳:۰۶:۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تجربه نشان داده که چون اولویت اول ما شعار دادن کف خیابانهای خودمان است : اول سناریوی فاجعه اتفاق می افتد بعد ما به نرمش قهرمانانه رضایت میدهیم و چون دیگر دست بالا را نداریم به سناریوی بدبینانه میرسیم
ناشناس۱۸۴۶۵۴۹۱۵:۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
درس عبرت برجام این بود که هرگز نباید به مذاکره با دولتهای بدعهد و خبیث اعتماد کنیم.
ناشناس۱۸۴۶۶۴۲۱۵:۴۶:۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عده ای وضعیت فلاکت بار فعلی مردم بخاطر تحریم ها را نمی بینند. اما با دوربین ضرورت داشتن انرژی هسته ای در صد سال دیگر را می بینند!!!!!
ناشناس۱۸۴۶۶۵۲۱۵:۴۸:۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ما نباید لجبازی کنیم . تمام کارایی که خارج برجام بوده تعلیق کنیم تا اونا هم برگردن به برجام و تحریم ها رو لغو کنن
ناشناس۱۸۴۶۶۶۳۱۵:۵۱:۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
کدام کشوری تا به حال در دنیا وجود داشته که تمام امورش را به یک صنعت و آن هم صنعت هسته ای پیوند زد باشد؟
ناشناس۱۸۴۶۶۹۷۱۶:۰۱:۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
به گفته خود عراقچی نتیجه برجام تحریم بیشتر بود.
ناشناس۱۸۴۶۶۹۹۱۶:۰۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آیا داشتن هسته ای به وارد شدن این همه خسارت به کشور می ارزد؟
ناشناس۱۸۴۶۲۸۸۱۳:۱۱:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اگر قرار است دوباره مذاکره کنیم باید برد برد باشد یعنی در مورد نابودن کردن سلاح های اتمی امریکا و غرب و اسرائیل در مقابل تخریب تاسیسات هسته ای و لغو تحریم های ایران مذاکره کنیم.
ناشناس۱۸۴۶۳۸۰۱۳:۵۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آیا بهتر نیست دست دوستی به طرف دنیا دراز کنیم؟
ناشناس۱۸۴۶۵۳۳۱۵:۰۷:۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
چه خوش بی مهربانی هردو سر بی / که یک سر مهربانی دردسر بی
ناشناس۱۸۴۶۶۳۹۱۵:۴۵:۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
امریکا باید حُسن نیت خود را اثبات کند و در قدم اول تحریمهای بانکی و نفتی را بردارد.
ناشناس۱۸۴۶۶۴۰۱۵:۴۶:۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بیچاره سلاح هسته ای، اسمش بد در رفته است! وگرنه سلاح هسته ای هم نوعی سلاح است!
ناشناس۱۸۴۶۷۰۴۱۶:۰۲:۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تا دنيا دنيا بوده زورگو زور گفته و مظلوم يا بايد زور را بپذيرد و يا خسارت زياد پرداخت كند
ناشناس۱۸۴۶۷۱۲۱۶:۰۵:۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تورم ما ۱۸۰ درصده نه اونا . ما باید سریع بریم سراغ چیدن میز مذاکره جهت رفع تحریم های ویرانگر اونا که دارن زندگی شون رو میکنن
ناشناس۱۸۴۷۱۶۴۲۱:۵۱:۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
جواب «های» همیشه «هوی» است. سنگ بیاندازی، کلوخ به طرفت پرتاب می شود. گل بیاندازی، دست دوستی به طرفت دراز می شود.
ناشناس۱۸۴۶۵۸۶۱۵:۲۵:۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
چرا این دوستی را فقط ما با بتن ریزی در فعالیت مشروع خودمان ایجاد کنیم؟ هرچند بارها این کار را کردین ولی باز محور شرارت و تروریست شدین
ناشناس۱۸۴۶۷۰۶۱۶:۰۳:۳۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
امریکا باید دست از تهدید و تحریم و ترور و جنگ افروزی و مداخله در امور داخلی سایر کشورها بر دارد و به یک کشور عادی در دنیا تبدیل شود تا زمانیکه خوی قلدری و روحیه استکباری دارند تعامل و دوستی با آنها ممکن نیست.
ناشناس۱۸۴۶۷۳۵۱۶:۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مگه در برجام دست دوستی ندادیم و امضا نکردیم چی شد . آیا جز نامردی چیزی دیدیم؟
ناشناس۱۸۴۶۳۸۵۱۳:۵۱:۳۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تا کی باید این وضعیت ادامه پیدا کند؟
ناشناس۱۸۴۶۵۴۸۱۵:۱۲:۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تا زمان غلبه بر تحریم ها این وضعیت ادامه دارد.
ناشناس۱۸۴۶۵۶۸۱۵:۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
الانم تا حدی تونستیم کمر تحریم رو بشکنیم . یادتون هست جان بولتون میخواست کریسمس 2019 رو تو ایران جشن بگیره الان خودش کجاست؟
ناشناس۱۸۴۷۱۶۵۲۱:۵۲:۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تعامل جهانی / آسایش ایرانی
ناشناس۱۸۴۶۳۹۱۱۳:۵۵:۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برد مردم ما در گرو برخورداری از یک معیشت حداقلی است که با رفع تحریمها میسر میشود . برد مردم ما با اورانیوم و موشک محقق نمیشود
ناشناس۱۸۴۶۵۴۰۱۵:۰۹:۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
به قول خود روحانی فقط 20 درصد مشکلات کشور مربوط به تحریمهاست.
ناشناس۱۸۴۶۵۷۱۱۵:۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
باقیش بی کفایتی برخی مسولین است
ناشناس۱۸۴۶۷۴۰۱۶:۲۴:۳۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
به قول همون روحانی لعن و نفرین رو به کاخ سفید بفرستید!!!!
ناشناس۱۸۴۶۶۹۵۱۶:۰۰:۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عمده مشکلات کشور بدلیل سوء مدیریت دولته زیرا در 8 سال دولت حجت الاسلام هاشمی که تحریم بانکی و نفتی و لیست سیاه FATF و ترامپ نبودند قیمت دلار و سکه و مسکن و بنزین چندین برابر شد و تورم و شاخص فلاکت رکورد زد.
ناشناس۱۸۴۶۳۹۳۱۳:۵۵:۳۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
چندین و چند دهه آینده، تاریخ از هسته ای به عنوان یک سیل ویرانگر در ایران یاد خواهد کرد.
ناشناس۱۸۴۶۶۰۴۱۵:۳۲:۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
از برجام و سعادت آباد مانند ترکمنچای یاد می کنند که در مقابل بمب اتم داران بتن ریختید
ناشناس۱۸۴۶۶۴۶۱۵:۴۷:۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
امانوئل ماکرون: صنعت هسته ای اساس استقلال راهبردی فرانسه است.
ناشناس۱۸۴۶۷۲۴۱۶:۱۴:۴۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
حتی ترکمنچای هم نسخه فارسی داشت چرا برجام نداشت ؟!
ناشناس۱۸۴۷۵۱۱۰۷:۵۳:۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
چند دهه آینده ؟!!!!
ناشناس۱۸۴۶۴۴۸۱۴:۲۴:۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
انقلاب ما انقلاب آگاهی بود و بشریت را بیدار کرد و دیگر تکرار این بیداری در جهان قابل مهار نیست.
ناشناس۱۸۴۶۸۹۳۱۸:۰۰:۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
انقلاب بزرگتر ار کارتر و ریگان و بوش و اوباما و ترامپ قاتل است و انشاالله میماند
ناشناس۱۸۴۶۴۴۹۱۴:۲۴:۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هرگاه خورشید طلوع کند کافران آرایش می‌گیرند تا نور خدا را خاموش کنند، اما خداوند جلال و جمال خود را کامل می‌کند و نورش را به تمامی جلوه گر می‌کند.
ناشناس۱۸۴۶۵۷۶۱۵:۲۰:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
الان چه ربطی داشت این بیانات گهربار شما با هسته ای ما ؟!!!
farhad m۱۸۴۷۰۵۰۲۰:۱۷:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
چقدر با اعتماد بنفس از جانب خدا خرج میکنید! از کجا معلوم شما شامل نور خدا هستید!
ناشناس۱۸۴۶۴۷۶۱۴:۴۰:۳۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مذاکره با آمریکا در هر حالتی به باخت تبدیل خواهد شد. ما ابزار مقابله با بدعهدی را نداریم، در سیاست هم اخلاق وجود ندارد. پس هر مذاکره‌ای با هر نتیجه‌ای نهایتا با بر هم زدن از سوی آمریکا مواجه می‌شود و ما فقط در برابر هیچ امتیاز خواهیم داد.
ناشناس۱۸۴۶۷۰۵۱۶:۰۳:۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اگر فکر میکنید یک ابرقدرت نه به ما بلکه به هرکشوری باج میده سخت در اشتباهید
ناشناس۱۸۴۸۴۱۸۱۴:۵۳:۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برجامیون خیال می کردند که می توانند از امریکا امتیاز بگیرند !
ناشناس۱۸۴۷۰۳۷۲۰:۰۲:۳۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
حتما احتمالا روش تخربی بمب های اونام اینه که به شهرای ما بزنند
ناشناس۱۸۴۶۳۰۲۱۳:۱۸:۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده که روز جمعه قطعنامه آژانس انرژی هسته ای علیه ایران صادر می شود.
ناشناس۱۸۴۶۳۸۶۱۳:۵۱:۴۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اگر بر علیه ما قطعنامه صادر شود باید دوباره با هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی به عین الاسد حمله کنیم . چاره ای جز این کار نداریم . خودشون اینجوری میخوان
ناشناس۱۸۴۶۶۵۳۱۵:۴۹:۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دوران بمب و موشک و هسته ای گذشته است. رفاه کشورها تنها با تعامل و همکاری با کشورهای دیگر تامین می شود.
ناشناس۱۸۴۶۳۸۸۱۳:۵۳:۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ظاهرا در این قطعنامه فرصتی به ایران داده شود به پروتوکل الحاقی باز گشته و در مورد آثار اورانیوم غنی سازی شده در 2 محل توضیح داده شود.
ناشناس۱۸۴۷۱۴۵۲۱:۲۹:۳۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ما قبلا توضییح داده ایم آزانس هم نوکر آمریکاست
ناشناس۱۸۴۶۴۳۷۱۴:۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پاسخ ایران به صدور قطعنامه شورای حکام قاطع و دندان شکن خواهد بود.
ناشناس۱۸۴۶۵۷۸۱۵:۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم . منتظریم تا قطعنامه دونشون پاره بشه
ناشناس۱۸۴۶۶۸۳۱۵:۵۷:۳۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
باید محکم جلوی این اراذل اوباش جهانی ایستاد
ناشناس۱۸۴۶۳۰۴۱۳:۱۹:۳۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هسته ای جز ضرر هیچ چیزی برای کشور نداشته است.
ناشناس۱۸۴۶۳۸۹۱۳:۵۳:۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
امام زنده بود اجازه نمی‌داد که به خاطر دیگران در دانش کشور بتن ریخته شود و تا 20 سال به خاطر آن کشورهای بمب اتم داران کشور را بازیچه آنها بکنید چون از اساس دنبال بهانه هستند
ناشناس۱۸۴۶۷۰۷۱۶:۰۳:۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۲ تا بمب هسته ای بزنه نه تو هستی نه ما قبلا هم اینکارو کرده بخاد بازم میکنه اگه هم بکنه نه چین اخ میگه نه روسیه
ناشناس۱۸۴۶۴۱۷۱۴:۰۷:۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هسته ای به رفراندوم ملت گذاشته شود . میزان ، رای ملت باشد .
ناشناس۱۸۴۶۶۵۴۱۵:۴۹:۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بشرط اینکه اگر نظر مردم بر تداوم و پیشرفت صنعت هسته ای بود نگوئید تقلب شده !!! و سطل زباله آتش نزنید.
ناشناس۱۸۴۶۷۰۹۱۶:۰۴:۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
من که رای مثبت میدم تا حساب کار دستشون بیاد
ناشناس۱۸۴۶۷۵۹۱۶:۳۵:۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هسته ای رو جمع کنی به موشکی گیر میدن. موشکی رو جمع کنی به سیاست منطقه ای گیر میدن. سیاست منطقه ای رو تغییر بدی به یک چیز دیگه گیر میدن. آخر اینقدر ضعیفت میکنن بعد هم مثل لیبی ناامن و تجزیه ات میکنند!
ناشناس۱۸۴۶۴۲۹۱۴:۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برای بنده معیشت ، اولویت دارد بر هسته ای
ناشناس۱۸۴۶۶۶۰۱۵:۵۰:۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
گره زدن چرخ سانتریفیوژ به چرخ اقتصاد و شرطی کردن اقتصاد به مذاکره باعث تنگی معیشت مردم شد.
ناشناس۱۸۴۶۶۸۷۱۵:۵۹:۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برای بنده نیز اول خرید واکسن معتبر بعدا معیشت و در آخر هسته ای
ناشناس۱۸۴۶۶۹۶۱۶:۰۰:۴۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اگر مدیریت جهادی جایگزین مدیریت ناقص قرار گیرد و سوءمدیریت‌ها جمع شود قطعاً دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند.
ناشناس۱۸۴۶۴۳۶۱۴:۱۷:۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برجام نشان داد که هسته ای بهانه است و با تعطیل شدن آن دشمنان تحریم ها را با بهانه های موشکی و منطقه ای و حقوق بشری ادامه خواهند داد.
ناشناس۱۸۴۶۴۴۲۱۴:۱۹:۴۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برجام و مذاکره با امریکا بجز ضرر و زیان و تشدید تحریمها چیزی در پی نداشته است.
ناشناس۱۸۴۶۴۵۸۱۴:۳۲:۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ضررش شما غرب زده ها هستید با دو قطبی سازی در کشور و در خواست تحریم و بعد دنبال مذاکره برای باج دادن
ناشناس۱۸۴۶۳۱۶۱۳:۲۴:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ماجراجویی های ایران در ماجرای هسته ای
ناشناس۱۸۴۶۳۸۱۱۳:۵۰:۴۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مدینه فاضله تو چرا دنبال ماجراجویی هسته ای است و آن را نابود نمی کند؟
ناشناس۱۸۴۶۶۴۸۱۵:۴۷:۳۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عده ای فکر می کنند که فقط خودشان موشک دارند. ممکن است دیگران هم موشک های بهتر و دقیق تر داشته باشند.
ناشناس۱۸۴۶۶۹۰۱۵:۵۹:۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هر چه زودتر گفتگوها با آمریکا آغاز شود و مسایل فی مابین حل و فصل شود، مشکلاتمان زودتر کاهش می یابند.
ناشناس۱۸۴۶۶۹۳۱۶:۰۰:۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ایران و آمریکا می توانند دوستان خوبی برای هم باشند.
ناشناس۱۸۴۸۷۹۱۱۷:۵۷:۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
چون ابرقدرت ها از کشورهای ضعیف و فقیر اجازه نمی گیرند.
ناشناس۱۸۴۶۴۰۵۱۴:۰۳:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ما باید اینقدر غنی سازی رو ادامه بدیم تا با فشار آوردن بر آمریکا و غرب ، خودشون مجبور شن‌ قاتل خاشقچی رو معرفی کنن
ناشناس۱۸۴۶۵۳۸۱۵:۰۸:۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
حالا کره شمالی با سلاح هسته ای تونسته امتیازی بگیره؟! حداکثر کارایی سلاح هسته ای بازدارندگی نظامی هست که بدون اون هم ما بازدارندگی را داریم ،چون دشمنان ما هم سلاح اتمی دارند نمی تونیم بر ضدشون استفاده کنیم ولی در صورت رفتن به سمت بمب تمام دنیا ما را تحریم میکنه.اتفاقا خواسته ی اسرائیل هم همینه
ناشناس۱۸۴۶۴۴۳۱۴:۲۰:۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ایران هرگز تسلیم باج خواهی امریکا و اروپا نخواهد شد.
ناشناس۱۸۴۶۵۳۵۱۵:۰۸:۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تسلیم شدن ، الزاما به معنی بالا بردن دست ها نیست
ناشناس۱۸۴۶۶۰۶۱۵:۳۳:۳۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آره هسته ای مقابل فروش نفت خودمان خیلی با عزت است!
ناشناس۱۸۴۶۶۶۶۱۵:۵۲:۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ و تمدن 7000 ساله ایران نشان می دهد که ایرانیان هرگز تسلیم باج خواهی دشمنان نشدند و همواره بر مشکلات غلبه کرده اند.
ناشناس۱۸۴۶۷۰۲۱۶:۰۲:۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
این ادبیات همان ادبیات رسانه های دشمن ایران در لندن است که به خورد عده ای می‌دهند
ناشناس۱۸۴۶۳۲۱۱۳:۲۶:۴۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سناریوهای ما همه اش به فقر و گرسنگی و تحریم ختم میشه . خوشبحال نجومی بگیرای بی درد که ککشون هم نمیگزه از این سناریوها
ناشناس۱۸۴۶۶۴۹۱۵:۴۷:۴۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دقیقا سناریوی این طیف در fatfهمانند ان پی تی است که بپیوندیم و بعد همان ها علیه ما دسیسه درست کنند
ناشناس۱۸۴۶۳۲۵۱۳:۲۸:۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ایران باید در اسرع وقت بمب اتمی بسازد و به نقطه گریز ناپذیر هسته ای برسد آنوقت امریکا و اروپا مجبور خواهند شد برای نابودی سلاح های اتمی ایران مذاکره کنند و تحریم ها را بردارند و برنامه هسته ای ما را در حد متعارف و صلح آمیز به رسمیت بشناسند.
ناشناس۱۸۴۶۵۳۰۱۵:۰۶:۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بمب اتم بسازیم که کجا و چی جوری بندازیم اش ؟ ما موشک پرت کردیم ، ۲۰ دقیقه قبلش اطلاع رسانی کردیم . لابد برای پرت کردن بمب اتم ، ۲ هفته جلوتر میخواهیم اطلاع رسانی کنیم !
ناشناس۱۸۴۶۶۱۱۱۵:۳۵:۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
خیلی داری می سوزی که به پایگاه آمریکا حمله کردیم و توان پاسخش را نداشتید؟ حتی قبل آن مقعر راداری در کردستان عراق را هم می زنیم تا عملا نتوانید مقابله با موشک ها را داشته باشید
ناشناس۱۸۴۶۶۷۶۱۵:۵۴:۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
وقتی با برجام و بی برجام تحریم هستیم باید بمب اتم بسازیم حداقل امنیت ملی مون 100 درصد تضمین می شود.
ناشناس۱۸۴۶۵۴۵۱۵:۱۰:۳۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دقیقا مانندکره شمالی که هفت سال است بمب دارد و الان همه تحریمها را لغو کرده و امریکا و اروپا پشت مرز کره شمالی زنبیل گذاشتند و التماس می کنند که اجازه ورود به اقتصاد کره شمالی را دریافت کنند!
ناشناس۱۸۴۶۶۱۲۱۵:۳۷:۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هر وقت سیستم اقتصادی کمونیستی را فهمیدی! در ضمن کره شمالی مانند شما ها منتظر نمی‌ماند تا کد خدا تحریم بردارد
ناشناس۱۸۴۶۶۷۱۱۵:۵۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
کره شمالی رکود و تورم و بیکاری و آلودگی هوا ندارد و اوضاع شون از ما بهتر است.
ناشناس۱۸۴۸۳۸۵۱۴:۴۲:۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
کره شمالی بیست سال هست که بمب اتم دارد و جناب کیم اعتراف کرده که اقتصاد این کشور کاملا شکست خورده است.
ناشناس۱۸۴۶۳۳۲۱۳:۳۱:۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
چرا این مقاله دارای پایان باز است؟ کدام سناریو مناسبتر است؟
ناشناس۱۸۴۶۴۵۰۱۴:۲۶:۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دوستی با کدخدا
ناشناس۱۸۴۶۶۷۹۱۵:۵۵:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دشمن اصلی ما امریکاست مشکلات از وقتی مزمن شد که تابلو شیطان بزرگ به کدخدا تغییر نام یافت !
ناشناس۱۸۴۶۳۴۵۱۳:۳۸:۳۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اورانیوم نمیتواند نجات دهنده ملت و مردم از فقر و گرسنگی و بی کاری و تنگدستی باشد . سوئد و سوئیس و فنلاند و ژاپن و آلمان و اتریش و .... که همگی کشورهای به درد بخور دنیا هستند هیچکدامشان دنبال غنی سازی اورانیوم در خاک کشور خودشان نیستند .
ناشناس۱۸۴۶۶۳۴۱۵:۴۵:۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پس آمریکا و چین و روسیه و انگلیس فرانسه و آلمان هم بدبخت هستند چون غنی سازی می کنند!
ناشناس۱۸۴۶۶۸۱۱۵:۵۶:۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
امریکا با بمباران اتمی ژاپن نشان داد که دشمن اصلی بشریت است.
ناشناس۱۸۴۶۳۵۹۱۳:۴۳:۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سناریوی ما : اگر روز جمعه بر علیه فعالیت های هسته ای ما قطعنامه صادر کردند ما باید بلافاصله با اطلاع رسانی و هماهنگی قبلی و با ۱۶ تا موشک پایگاه پنجم آمریکا رو در بحرین مورد هدف قرار دهیم .
ناشناس۱۸۴۶۵۲۰۱۵:۰۳:۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۲ روز قبل باید به احترام بحرین اطلاع رسانی شود
ناشناس۱۸۴۶۷۱۱۱۶:۰۴:۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اگر ده تای هاوک و مقر دیگری بزنیم چیزی به ما افزوده نخواهد و چیزی از انها کم نخواهد شد هر وقت با زدن انها ده تا کشور امدن زیر پرچم ت سینه زدند و عکس یادگاری گرفتند ان وقت حرفی برای گفتن داریم.
ناشناس۱۸۴۶۸۳۴۱۷:۲۹:۴۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
خدایی این تعداد ۱۶ تا رو چطوری محاسبه کردی
ناشناس۱۸۴۷۱۱۳۲۱:۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اری ان ها هم بیکار می نشینند
ناشناس۱۸۴۶۳۶۶۱۳:۴۵:۳۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
همونجوری که نفت داریم ولی اونا اجازه نمیدن ازش استفاده کنیم ، مطمئن باشید از اورانیوم و کیک زردمون هم نمیذارن استفاده کنیم
ناشناس۱۸۴۶۵۹۲۱۵:۲۸:۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
خخخه فعلا که هم نفت و هم بنزینش و هم کیک زردش را استفاده می کنیم
ناشناس۱۸۴۶۳۷۷۱۳:۴۸:۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سناریو غرب برای شما از اول این بوده اول به بهانه هسته ای آن را نابود کنید بعد از این مرحله به سمت دادن توان نظامی و وقتی دستها خالی شد حمله نظامی که هدف اصلی تجزیه را اجرا کنند ولی شما باهوشان بارها در دام آنها افتادین!
ناشناس۱۸۴۶۳۷۸۱۳:۴۹:۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
یه پیشنهاد عالی : حقوق و مزایای دریافتی حضرات و مسئولان با مردم یکسان و همطراز شود بعد اونوقت هممون در کنار هم و تا آخر عمر با آمریکا کل کل کنیم و توی تحریم و جنگ با آمریکا باشیم .
ناشناس۱۸۴۶۵۱۲۱۴:۵۸:۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دمت گرم . پیشنهاد عالی و عادلانه بود
ناشناس۱۸۴۶۴۰۹۱۴:۰۴:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پرونده هسته ای به سرانجام مورد نظر ایران منتهی نمیشود.
ناشناس۱۸۴۶۵۴۷۱۵:۱۱:۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ایران از حق مسلم مردم در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نخواهد آمد.
ناشناس۱۸۴۶۵۸۵۱۵:۲۴:۳۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
استفاده از نفت ( فروش نفت ) هم حق مسلم ماست ولی اونا اجازه نمیدن به ما . بیائید الکی شعاری حرف نزنیم‌
ناشناس۱۸۴۶۵۸۹۱۵:۲۵:۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
به نظرم در بحث هسته‌ای باید به نقطه بازدارندگی قطعی برسیم
ناشناس۱۸۴۶۸۳۰۱۷:۲۸:۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مردم حق مسلمهای قابل وصول داخلی دارند که هزاران بار ارجح به حق هسته ای هست
ناشناس۱۸۴۷۱۰۳۲۱:۰۰:۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ایرانی حق دارد از انرژی هسته ای برای حل نیازهایش استفاده کند . اما عوضی های دنیا نمیگذارند
ناشناس۱۸۴۶۴۲۶۱۴:۱۲:۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عین الاسد نشان داد که چقدر زیاد توانایی کم نظیر موشکی داریم
ناشناس۱۸۴۶۵۰۲۱۴:۵۵:۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
البته انها اصلا موشک و توان موشکی ندارند فقط توان فیلمبرداری از ماهواره پهباد در ارتفاع بالا دارند. هالیوودی هستند دیگر. فقط فیلم بلدند!
ناشناس۱۸۴۶۵۹۹۱۵:۳۰:۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تا کور شود هر کس نتوان دید
صمصام۱۸۴۶۴۳۳۱۴:۱۶:۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مناسبترین ستاریوکه از دست ایران بر میاد : موشک+موشک +موشک +مقاومت
ناشناس۱۸۴۶۵۲۴۱۵:۰۵:۰۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
البته سناریوهای دیگه ای هم هست: خودکفایی و صادرات بنزین افزایش 60 درصدی تولید لوازم خانگی تولید واکسن کرونا و صادرات اون تولید و صادرات تجهیزات پزشکی فروش تسلیحات به کشورهای دوست افزایش دو برابری تولیدات پتروشیمی صادرات برق به کشورهای همسایه دور زدن تنگه هرمز با خط لوله جاسک و ..... البته اونایی که شما گفتی سناریوس مناسب برای حمایت از این سناریوهاست!
ناشناس۱۸۴۶۵۴۶۱۵:۱۱:۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ایران و امریکا در دوره بایدن به توافقی حداقلی و نیم بند می رسند و همان بازی امریکا با ما در دوره اوباما تکرار می شود.. همین جا امضا می کنم جناب الف. ...
ناشناس۱۸۴۶۷۹۴۱۷:۰۳:۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ولی بعید میدونم بایدن بخواد تن به مذاکره بده چون اگه مثل زمان اوباما دوباره اینا قدرت بگیرن همه چی سر اون خراب میشه و باعث شکستش توی دور بعدی انتخابات میشه آره داره با پنبه سر میبره مطمئن باش مثل زمان اوباما اروپا رو هم همراه میکنه الانم خودمون با خروج از پروتکل بهانه دستشون داریم یه قطع نامه تصویب کنن همه چی برمیگرده به نظر من مذاکره ای نمیشه شرایطم بدتر میشه
ناشناس۱۸۴۶۸۰۷۱۷:۱۳:۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تنها راه ما حمله ایذایی به اسراییل و ترساندن امریکا بر سر عشق خود به این ویروس کثیف هست. باور کنید ای مردم تنها راه مقابله شجاعت و بی باکی و ترساندن غرب هست و ما باید بمب هست های بسازیم خیلی زودتر از تصور غرب. هسته ای بازدارندگی بی نظیری داره. دنیا دنیای بی رحمی هست و جمهوری اسلامی این وسط مدام تکیه کرده به فقه و اخلاق
ناشناس۱۸۴۶۹۴۷۱۸:۴۷:۳۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سناریو هائی که گفتید هیچکدام بنفع ایران نبود. چیزی که مشخص است، غرب بدنبال معامله برد-برد با ایران نیست چون الان شرایط برای برگشت به برجام مهیا بود و بایدن می توانست براحتی این کار را انجام دهد. بنظرم جمهوری اسلامی در زمینه سیاست خارجی دیگر نمی تواند فقط با کارت انرژی هسته ائی چانه زنی کند بلکه باید توان دفاعی و منطقه ائی خود را هم بدهد تا غرب راضی شود. تنها سناریو باقی مانده ، ایجاد فضای باز اجتماعی و اقتصادی در داخل است تا مردم خودشان امور کشور را به پیش ببرند. البته نه این دولت های اصلاح طلب که فقط دنبال رانت خواری هستند.
یکتانت

پربحث‌های دیروز

 1. مذاکرات وین و برگ برنده ایران در پاسخ به خرابکاری نطنز

 2. چرا جهانگیری بهترین گزینه اصلاح‌طلبان است؟/ امیدواری اصولگرایان به نامزدی رئیسی/ قالیباف؛ آماده کاندیداتوری/ انتقادات پزشکیان از روحانی

 3. علت اصلی شهادت سردار حجازی اعلام شد

 4. ایران چگونه پروژه‌های آمریکا را در منطقه ناکام گذاشت؟

 5. درس ریاضی به احمدی‌نژاد/ دارایی نهادهای انقلابی زیرنظر رهبری چقدر است؟

 6. جهانگیری: نگذاشتیم تورم، ونزوئلایی شود/ نتوانستیم با مردم خوب ارتباط بگیریم

 7. ژنرال اسرائیلی: توقف برنامه هسته ای ایران بسیار دشوار است 

 8. حواسمان به «پاکبان های مصلحتی» هست؟!

 9. حریرچی: کسانی که قرنطینه را رعایت نمی‌کنند مانند تروریست انتحاری هستند/ از بیمارستان‌های خصوصی گلایه داریم

 10. پرویز پرستویی: ما قهرمانان ملی را فراموش نمی‌کنیم

 11. غرضی: به محض اینکه مسئولیت پیدا کردم، تورم را صفر می‌کنم/ سال ۹۲ جواب هاشمی را ندادم رفت دنبال روحانی

 12. سردار سلامی: شهید حجازی هرگز لباس جهاد را از تن به در نکرد/ به صهیونیست‌ها می‌گوییم این شادی شما زودگذر است

 13. تایید استفاده مدیران شهرداری اردکان از واکسن پاکبانان

 14. کرونا جان یک بازیگر دیگر سینما را گرفت

 15. سردار فلاح زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه شد

 16. چه کسی می‌خواهد تقصیر را گردن دیگران بیندازد؟

 17. درخواست بیش از ۲۱۰۰ استاد دانشگاه‌های کشور از مقامات و تیم مذاکره کننده هسته‌ای

پربحث‌های هفته

 1. معادله تروریست های اسراییلی و جنتلمن های غربی در ماجرای نطنز

 2. بحث جنجالی مجری شبکه دو با مسئول دولتی/مجری دهن مرا باز نکنید

 3. نگرانی محافل امنیتی اسراییل از انتقام ایران

 4. بازی سیاسی با کارت برجام

 5. آقای رئیس‌جمهور! واقعیت با سخنان زیبا تغییر نمی‌کند!

 6. پاس گل آمریکا به چین و ایران؟

 7. مذاکرات وین و برگ برنده ایران در پاسخ به خرابکاری نطنز

 8. انتخابات؛ نماد وحدت ملی

 9. حمله به مرکز جاسوسی موساد رژیم صهیونیستی در شمال عراق

 10. در ستاد مبارزه با کرونا چه خبر است؟!

 11. ایران وارد فاز غنی سازی ۶۰ درصدی شد

 12. گیاه «شِنگ» چیست و چه خواصی دارد؟

 13. روحانی: با مذاکره مشکلی نداریم/ غنی‌سازی ۶۰ درصدی پاسخ‌ به شرارت‌ها بود/ دست ما را باز بگذارید؛ ۱۰۰ روز ‌آخر هم تحریم را می‌شکنیم

 14. متناسب با تهدیدات ، بُرد موشک های خود را افزایش می دهیم

 15. پرونده نفوذ و خرابکاری را ببندید !

 16. آمریکا ضعیف شده، یا چین قوی تر شده است؟!

 17.  یک رتبه و چند نکته

 18. تحلیل گر برجسته جهان عرب: قدرت‌نمایی ایران شادی اسرائیلی‌ها را به عزا تبدیل می کند

 19. فیلم پیروزی‌های دولت روحانی ساخته شد! / «خودرو شخصی» به کارگردانی حسن روحانی

 20. جزئیاتی از خسارت‌های حادثه نطنز/ قطعات تعمیری بازگشته به ایران حامل ۳۰۰ پوند مواد منفجره بوده

 21. باقی ماندن ۸۷.۵ درصد تحریم ها در برجام پذیرفته شد

 22. محسن رضایی: برخی مسئولین دولت روحانی باید محاکمه شوند/ نفوذی‌ها با مافیاهای اقتصادی ارتباط برقرار کرده‌اند

 23. واکسن کرونا پولی شد، نشد؟

 24. بلایی که هنگام دزدی بر سر یک سارق آمد

 25. آیا مردم در جمهوری اسلامی محجورند؟!

پربحث‌های هفته

 1. معادله تروریست های اسراییلی و جنتلمن های غربی در ماجرای نطنز

 2. نگرانی محافل امنیتی اسراییل از انتقام ایران

 3. بازی سیاسی با کارت برجام

 4. آقای رئیس‌جمهور! واقعیت با سخنان زیبا تغییر نمی‌کند!

 5. پاس گل آمریکا به چین و ایران؟

 6. مذاکرات وین و برگ برنده ایران در پاسخ به خرابکاری نطنز

 7. انتخابات؛ نماد وحدت ملی

 8. در ستاد مبارزه با کرونا چه خبر است؟!

 9. ایران وارد فاز غنی سازی ۶۰ درصدی شد

 10. روحانی: با مذاکره مشکلی نداریم/ غنی‌سازی ۶۰ درصدی پاسخ‌ به شرارت‌ها بود/ دست ما را باز بگذارید؛ ۱۰۰ روز ‌آخر هم تحریم را می‌شکنیم

 11. متناسب با تهدیدات ، بُرد موشک های خود را افزایش می دهیم

 12. پرونده نفوذ و خرابکاری را ببندید !

 13. آمریکا ضعیف شده، یا چین قوی تر شده است؟!

 14.  یک رتبه و چند نکته

 15. تحلیل گر برجسته جهان عرب: قدرت‌نمایی ایران شادی اسرائیلی‌ها را به عزا تبدیل می کند

 16. فیلم پیروزی‌های دولت روحانی ساخته شد! / «خودرو شخصی» به کارگردانی حسن روحانی

 17. باقی ماندن ۸۷.۵ درصد تحریم ها در برجام پذیرفته شد

 18. محسن رضایی: برخی مسئولین دولت روحانی باید محاکمه شوند/ نفوذی‌ها با مافیاهای اقتصادی ارتباط برقرار کرده‌اند

 19. آیا مردم در جمهوری اسلامی محجورند؟!

 20. وعده‌های اقتصادی عجیب محسن رضایی/ پزشکیان: مخالف وضع موجود هستم/ انتقاد روحانی از مخالفان واکسن روسی و چینی

 21. چرا جهانگیری بهترین گزینه اصلاح‌طلبان است؟/ امیدواری اصولگرایان به نامزدی رئیسی/ قالیباف؛ آماده کاندیداتوری/ انتقادات پزشکیان از روحانی

 22. جهش ژنتیکی یک ویروس خطرناک قدیمی در جامعه !

 23. علت اصلی شهادت سردار حجازی اعلام شد

 24. روایت حسین شریعتمداری از مذاکرات وین/ نعل وارونه صهیونیست‌ها در مذاکرات!

 25. ظریف: آمریکا همه تحریم‌ها را رفع کند/ اروپا نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی را تحریم کند

آخرین عناوین