تناقضات بی‌پایان دولت روحانی درباره FATF

ویدئو،   3991211089

در آستانه تصمیم‌گیری درباره لوایح درخواستیFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دور جدید اظهارات مقامات ارشد دولتی برای تحت فشار قرار دادن مجمع آغاز شده است.