نگرانی دبیر کل ناتو از موشک‌های ایرانی

ویدئو،   3991210093

دبیرکل ناتو: موشک های پیشرفته و دوربرد ایران مایه نگرانی ما و همپیمانان ما است.