همه چیز در مورد الزام به تمکین و ضمانت اجرای عدم تمکین زن

گزارش بازرگانی،   3991206041 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

یکی از مهمترین پرونده هایی که در دادگاه خانواده در جریان است پرونده های مربوط به الزام به تمکین می باشد. این نمونه از پرونده ها اغلب زمانی به جریان می افتد که زن حاضر به تمکین و اطاعت از شوهر خود نمی شود و منزل مشترک را ترک می کند. در این صورت مرد قادر است که در دادگاه نسبت به ثبت دادخواست الزام به تمکین اقدام نماید. این دعوا یکی از دعواهای غیر مالی می باشد که در دادگاه خانواده به جریان می افتد.

به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که تمکین دارای دو معنی می باشد که لغوی و اصطلاحی است. در لغت به معنای اطلاعت کردن و فرمانبرداری می باشد. ولی اصطلاح تمکین از نظر حقوقی معنای عام و خاص دارد.

شما باید به خوبی بدانید که تمکین در معنای عام آن این می باشد که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و ریاست شوهررا در خانواده بپذیرد. و در معنای خاص به معنای اطاعت زن از وظایف زناشویی می باشد. در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکند مرد می تواند نسبت به ثبت دادخواست الزام به تمکین اقدام نماید.

مطالب مرتبط : وکیل طلاق توافقی

مراحل رسیدگی به دعوای الزام به تمکین

به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که اثبات عدم تمکین زن تا حدودی دشواری های زیادی به همراه دارد و مرد باید به خوبی در این مورد اطلاعات لازم را داشته باشد. برای الزام به تمکین بهتر است مراحلی را مرد طی کند که طی کردن این مراحل باید به تمامی قوانین حمایت خانواده آشنا باشد در غیر این صورت نمی تواند پرونده را به خوبی پیش ببرد.

دادخواستی که شما تنظیم می کنید اهمیت بسیار زیادی دارد و باید تمامی موارد مربوط به عدم تمکین زن را به دادگاه ارائه دهید. مرد می تواند با مراجعه به دادگاه حکم تمکین را دریافت کند، مرد با دریافت حکم تمکین قادر است که زن را به زندگی بازگرداند.

زمانی که حکم صادر شود زوجه باید برای رفتن به سر زندگی خود و منزل شوهر اقدام نماید. اگرزوجه آن حکم را اجرا نکند و به منزل شوهر نرود، نشوز و یا همان تخلف زوجه برای دادگاه به اثبات می رسد. متعاقب این امر صورت جلسه ای را دادگاه تنظیم می نماید و نشوز زن را صورتجلسه می کند. برخی از نکاتی که در این مورد وجود دارد و شما باید به خوبی آنها را در نظر داشته باشید عبارت است از :

1.در صورتی که زوج باکره باشد و از حق حبس خود بتواند استفاده کند، باید بدانید که زن می تواند از شوهرش تمکین نکند. در صورت عدم تمکین زن مهریه و نفقه به زن تعلق می گیرد.

2.در صورتی که مرد منزل مناسبی برای زندگی نداشته باشد زن می تواند تمکین نکند. در مرحله اجرای حکم دادگاه مددکاری را برای بررسی و مشاهده منزل مرد می فرستد. در صورتی که آن منزل شرایط لازم زندگی را نداشته باشد مرد از اینکه بتواند حکم عدم تمکین را اجرا سازد ناتوان می گردد. مرد باید به برخی از نکات بسیار مهم زمان دادخواست خود مربوط به الزام به تمکین زن دقت داشته باشد و سپس دادخواست را تنظیم نماید.

ضمانت اجرای الزام به تمکین

به گفته وکیل خانواده در صورتی که زوجه از شوهر خود تمکین نکند و زندگی کردن با او را کنار بگذارد یا زمانی که عدم تمکین زوجه ثابت شود باید بدانید شرایط دشوارتر می گردد و آثار آن برای زن خطراتی به همراه دارد و شرایط را برای جدایی زن دشوارتر می سازد. برخی از مهمترین آثاری که عدم تمکین زوجه دارد و شما باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشید عبارت است از :

1.عدم تعلق نفقه به زن

بر اساس قانونی که در مورد عدم تمکین زن وجود دارد شما باید بدانید یکی از مهمترین آثار عدم تمکین زن این است که نفقه وی ساقط می شود. آن دسته از خانم هایی که زندگی با شوهر را ترک کرده اند و دیگر به منزل شوهر نمی روند باید بدانند که نفقه هم نمی توانند دریافت نمایند. بر همین اساس بهتر است که به خوبی این مسئله مهم را در نظر داشته باشند.

دادگاه در صورتی که رای عدم تمکین زن را قبول کند نفقه را هم از حقوق زن بر می دارد. آن دسته از خانم هایی که در دادگاه ها به دنبال نفقه خود هستند باید بدانند که در صورت عدم تمکین شوهر دیگر نمی توانند نفقه را دریافت کنند.

البته که باید بدانید در برخی از مواقع که زن برای عدم تمکین خود حکم موجه داشته باشد نفقه از او ساقط نمی گردد. نفقه ای که زن دریافت می کند مشروط به فقر و یا تمکن مالی او نمی باشد، بلکه یکی از حقوق مالی زن است که واجب می باشد و مرد باید آن را به زن ارائه دهد. زن حتی اگر ثروتمند هم باشد می توانید از شوهر خود نفقه دریافت کند. البته که زن باید ثابت کند برای عدم تمکین دلیل واضح و منطقی داشته است.

2.اجازه ازدواج مجدد

یکی از دیگر آثاری که عدم تمکین زن دارد و در دادگاه زمان اجرای حکم الزام به تمکین اجرا می شود این است که به مرد اجازه ازدواج دوم داده می شود. زمانی که مرد ثابت کند زن او را تمکین نکرده و زندگی با او را ترک کرده است از دادگاه اجازه ازدواج دوم را قادر است که دریافت کند.

ضمانت اجرائی این امر اهمیت بسیار زیادی دارد و مرد تا زمانی که نتواند ثابت کند زن او را تمکین نکرده است قادر به دریافت این حکم از دادگاه نمی باشد. مرد در صورتی که حکم ازدواج مجدد را بگیرد زن دیگر قادر نیست که از او برای ازدواج دوم شکایت کند.

3.محرومیت زن از نصف دارایی

مرد در صورتی که بتواند در دادگاه عدم تمکین زن را ثابت کند قادر خواهد بود که زن را از دارایی های خود محروم سازد. البته که باید بدانید این مورد بستگی بسیار زیادی به حکم دادگاه و قاضی دارد. در صورتی که سوء رفتار زوجه به دادگاه ثابت شود قاضی این حکم را اجرا می سازد.

اجرا کردن این حکم شرایط آسانی ندارد و تنها در صورتی که تمامی مدارک و شرایط نشان دهنده سوء اخلاق و سوءمعاشرت وی باشد و عدم تمکین او را نشان دهد، این حکم را ارائه می دهد. زن زمانی که از نصف دارایی مرد محروم شود و از دارایی مرد سهمی نخواهد داشت.

4.دشواری طلاق زن

یکی از دیگر آثاری که به دنبال عدم تمکین زن وجود دارد و شما باید به خوبی آن را در نظر داشته باشید این که زن دیگر به راحتی نمی تواند طلاق بگیرد. طلاق گرفتن یک طرفه دشواری های بسیار زیادی دارد و شما باید به خوبی این مسئله را زمان طلاق گرفتن در نظر داشته باشید. اگر زن بخواهد تمامی شرایط طلاق گرفتن را ایجاد سازد و شرایط را به نفع خود کند نیاز است که به دادگاه اثبات نماید تمکین خود را از شوهر انجام داده و در این زمینه دچار اشتباهی نشده است.

تمامی این آثار که در اثر عدم تمکین زن رخ می دهد تنها در صورت ثابت کردن عدم تمکین زن توسط مرد به دادگاه مسیر می شود. دقت داشته باشید که شما می توانید به صورت قانونی هر یک از این شرایط را اجرا سازید و حکم الزام به تمکین را به دادگاه ارائه دهید.

البته که زن هم شرایط و مدارکی را به دادگاه می تواند نشان دهد که عدم تمکین مشخص شده و موجهی دارد. به هر صورت روند طی کردن پرونده و استفاده از این شرایط و شرایطی که زن و مرد دارند را قاضی مشخص می کند.

نتیجه گیری

در صورتی که هر یک از شرایط و مدارک مربوط به الزام به تمکین را مرد به همراه داشته باشد می تواند عدم تمکین زن را ثابت کند. ثابت کردن عدم تمکین زن در دادگاه به ضرر زن است و زن در صورت ثابت شدن این مسئله شرایط دشواری را باید در دادگاه دنبال کند. بر همین اساس بهتر است که به خوبی هر یک از موارد و شرایط مورد نیاز را زمان ارائه درخواست آماده سازید و مهیا کنید. در خصوص اطلاعات بیشتر با گروه وکلای یعقوبی تماس بگیرید.