چالش‌ها و اهداف اعزام کاوشگر ناسا به مریخ چیست؟

ویدئو،   3991204053

مریخ نورد «Perseverance» با موفقیت در مریخ فرود آمد. در این ویدیو چالش‌ها و اهداف این سفر را ببینید. منبع: ABC News