چرا حزب نداریم؟

محمدكاظم انبارلويي، سیاسی،   3991129002 ۱۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا حزب نداریم؟

 

درست يك هفته از پيروزي انقلاب گذشته بود ، بيانيه‌اي از سوي 5 تن از فقهاي بنام كشور صادر شد و ضرورت تحزّب و تهذّب را به نيروهاي پاي انقلاب يادآور شد. حزب جمهوري اسلامي توسط پنج تن از اعضاي شوراي انقلاب حضرات آيات شهيد بهشتي، شهيد باهنر، مرحوم هاشمي رفسنجاني ،مرحوم موسوي اردبيلي وحضرت آیت الله خامنه ای تأسیس شد و سيل علاقه‌مندان به انقلاب براي نام‌نويسي به دفاتر حزب سرازير شدند. حزب جمهوري اسلامي در مركزيت خود نخبگان سياسي را جمع كرد و لذا در سراسر كشور نخبه‌هاي عالم سياست در سطحي وسيع به حزب روي آوردند.

منافقين و بدخواهان انقلاب از همان ابتدا در مورد حزب جمهوري اسلامي موضع داشتند و آخرسر هم با انفجار بمب آن را بر سر بنيانگذاران آن آوار كردند. برخي هم از درون، حزب را بي‌خاصيت كردند و تشكلي كه در مدت 6 سال توانسته بود محل تجمع نخبگان سياسي كشور و سياست‌ورزي الهي باشد به تعطيلي كشاندند. حزب به نقطه‌اي رسيده بود كه فايده تعطيلي آن بر ادامه كارش مي چربيد و لذا در نامه اي از سوي بزرگان حزب به امام (ره) معظم له حكم به تعطيلي آن دادند.

مقام معظم رهبري در آن هنگام كه پس از شهادت شهيد بهشتي و شهيد باهنر دبيركل حزب را پذيرفته بود در يكي از سخنراني‌هاي خود درباره تعريف حزب فرمودند: «حزب عبارت است از يك گروه متشكل و منظم و هماهنگ در حركت، در جهت‌گيري، در عمل و در ذهنيت، حزب در مثل يعني يك پيكر واحد، در آن لحظه‌اي كه مغز فرماني را صادر مي كند تمام اعضا و جوارح به طور هماهنگ آن فرمان را اجرا مي كنند يا عملي متناسب با اجراي آن فرمان انجام مي دهند.»

قرار بود حزب با اين تعريف بخش عظيمي از نيروهاي انقلاب را در برگيرد و براي پيشبرد اهداف اسلام، امام و انقلاب كارآمدي خود را در وحدت جامعه نشان دهد.

اما متأسفانه برخی خودشيفتگي ها، جاه‌طلبي ها، كبر و غرور، عُجب و خودبيني‌ها همانند سيم خارداري بود كه نمي‌گذاشتند پاي در اين ميدان بگذاريم. براي عبور از اين سيم خاردار نياز به مجاهده با نفس داشتيم و بايد تحزّب را در كنار تهذّب با هم به پيش مي برديم، اما نشد.بايد اين مهم مورد مطالعه قرار گيرد چرا ما در جبهه‌هاي «جنگ» از اين سيم خاردارهاي درون گذشتيم و فتوحات عظمي در بسط قدرت ملي در اين منطقه رسيديم.اما در حوزه «سياست» نتوانستيم از اين سيم خاردارها عبور كنيم.

بدخواهان پلوراليسم در حوزه «عقيده» را ترويج و تبليغ مي كردند. آن جا به دليل مجاهدت‌هاي علمي فقها، علما و فيلسوفان شكست خوردند همين بساط را آوردند در حوزه «سياست» و مدام بر طبل تكثرگرايي كوبيدند تا جايي كه امروز در وادي اصولگرايان ما با 40 و 50 حزب و در واي اصلاح طلبان حداقل با 35 حزب روبه‌رو هستيم. امروز اولين درد سياستمداران در ايران اين است كه «حزب» با تعاريف استاندارد علمي و حرفه اي و تجربي وجود ندارد. دومين درد هم اين است كه نخبگان حزب ندارند و سومين درد آن است كه احزاب فاقد عناصر نخبه هستند.

اين وضعيت نبرد ملت عليه تجاوزات آمريكا و آن هم در حوزه سياست را دچار اخلال مي كند. دشمن از اين وضعيت براي برپايي دو نبرد نرم و شبيخون سياسي تا كنون استفاده زيادي كرده است.

قرار بود بر اساس ديدگاه آيت الله العظمي خامنه‌اي حزب سه وظيفه كليدي انجام دهد .

1- به نيروهاي انقلابی براي حركت سياسي، شتاب دهد و نيروهاي بالقوه را بالفعل كند.

2- وظيفه نيروهاي انقلاب را در هر رده مشخص كند و به آن‌ها جهت بدهد.

3- فعاليت ها را در همه حوزه‌ها هماهنگ كند از انقلاب يك صدا بيرون بيايد.

با تعطيلي حزب اين سه وظيفه بر زمين ماند و تشكل‌هاي متكثر به جاي مانده نتوانستند به اين وظايف عمل كنند.

شهيد بهشتي سه روز قبل از شهادت خود در مورد فلسفه وجودي حزب فرمود:

اگر رابطه دوستان ما در حزب برتري‌جويي، تفوق‌طلبي و بزرگ‌طلبي باشد اين حزب شيطان است. وي سپس به چهار ويژگي مهم تشكيلات اسلامي اشاره مي كند.

1- حزب بايد پاسدار ارزش‌ها باشد نه پاسدار خود

2- حزب بايد سازنده و آسان‌كننده خودسازي و كمكي به سير الي الله براي اعضا باشد.

3- حزب نبايد بت، لغو و يا لهو باشد و كار بايد در حزب آهنگ عبادت داشته باشد. ما نبايد تشكيلات پرست باشيم و خودخواهي تشكيلاتي داشته باشيم.

4- تشكيلات حزبي بايد به درد مردم بخورد نه اينكه باري بر دوش مردم باشد.

آنچه شهيد بهشتي در مورد ويژگي‌هاي تحزّب مي فرمود بايد خودش زنده بود مديريت مي كرد و حزب را به اين مرتبت مي رساند. اما ترور رهبران انقلاب در دستور كار منافقين و آمريكا بود. جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و بدفهمي‌هاي برخي رجال سياسي مذهبي انقلاب را از رسيدن به يك تحزّب اسلامي توأم با تهذّب الهي باز داشت.

امروز تشكل‌هاي اسلامي و احزاب ثبت شده در وزارت كشور به ويژ‌گي‌هايي كه شهيد بهشتي براي تحزّب برشمرده بود فاصله زيادي دارند. با تعريفي كه رهبري انقلاب از تحزّب واقعي ارائه فرموده بودند تطبيق ندارند. تشكل‌هاي موجود گرفتار سه بحران «رهبري» ، «سازمان» و «گفتمان» هستند قادر به همنوايي و هماهنگي و همخواني در حوزه سياست‌ورزي نيستند. اغلب احزاب محل كاريابي براي تصدي و تصرف پست‌هاي سياسي شده‌اند و به وظايف خطير خود در توليد «قدرت ملي» و «توسعه سياسي» ، «نوسازي ساخت سياسي جامعه» ، «مسئوليت‌پذيري سياسي»و... عمل نمي‌كنند. احزاب بايد با توسعه اخلاق سياسي، مردم را مهياي مشاركت سياسي كنند تا سهمي در مشروعيت مردمي نظام داشته باشند. اما برخي نه تنها به اين وظيفه عمل نمي كنند بلكه به نيروي كاهنده، امر مشاركت سياسي تبديل شده اند با قهر و آشتي كودكانه دشمن را در خصومت‌ورزي عليه ملت تشجيع مي كنند. انقلاب در گام دوم براي ساخت سياسي جامعه براي رسيدن به تمدن بزرگ اسلامي نياز به چند حزب ريشه‌دار و مسئوليت‌شناس دارد كه نخبگان جامعه را بتواند تجميع كند و در مسير بيانيه گام دوم حركت نمايد.

خداوند رحمت كند امام موسي صدر را كه مي‌فرمود : «بي تشكيلات بودن، رمز عقب ماندن ماست». مرحوم آيت‌الله مصباح يزدي؛ تحزب اسلامي را تعاون در پاسداري از ارزش‌ها مي دانست نه تعاون در رسيدن به قدرت.

آيا  رجال سياسي و مذهب كشور در آستانه  انتخابات 1400 كه وارد يك رقابت سياسي نفس‌گير مي شوند، حاضرند عقب‌ماندگي كشور را با رفتن به سمت تحزب واقعي اسلامي جبران كنند.

آيا حاضرند قبل از تعاون در رسيدن به قدرت به سمت تعاون در پاسداري از ارزش‌ها حركت كنند.

امام بزرگوار (ره) مي فرمود: «اگر حزب دعوت به خدا كند نه دعوت به خود (1)» اين امر ممكن است. سؤال آخر اين‌كه پس از تجربه شكست حزب جمهوري اسلامي در برپايي يك حزب الهي آيا ممكن است در گام دوم انقلاب نخبگان سياسي كشور جمع شوند و اين وظيفه بر زمين مانده انقلاب يعني يك سازماندهي اسلامي جديد براي پياده كردن آرمان‌هاي انقلاب را به سرانجام برسانند.

 

پي‌نوشت:

1- صحيفه نور جلد 17 صفحه 192

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۸۲۸۲۰۹۰۰:۴۷:۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تحزب در ایران موفق نبوده و نخواهد شد چون تلاش برای کسب قدرت است نه خدمت به مردم
حسین آزاده۱۸۲۸۲۱۴۰۰:۵۶:۴۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
حزب نداریم چون تحمل مخالف را نداریم
عمران۱۸۲۸۲۷۵۰۶:۵۹:۴۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شما حزب را حول مقوله انقلاب و نیروهای ارزشی تعریف کردید. خوب همین الان هم نیروهای سازمان دهی شده و انقلابی به وفور وجود دارند. مشکل از اول این بود که حزب از ابتدا در مقوله ی انتخابات تعریف نشد. حالا اگر در انتخاباتی همه «خودی» و همه «انقلابی» باشند دیگر وجود حزب انقلابی بی معنی است چون همه یکدست هستند. اتفاقا دلیل تکثر نیروهای انقلاب و عدم ائتلاف دقیقا همین است، چون مرزی درون انتخابات وجود ندارد.
من ایرانی هستم۱۸۲۸۲۸۲۰۷:۲۶:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
صحبت از اول انقلاب نکنید.اون زمان خیلی وعده ها داده شد. سخنان آیت ا..بهشتی رو بشنوید ببینید در مورد مسئولین چه تفکری را بیان می کند. بعد از بیش از چهل سال برخی مسئولین کیلومترها از عقاید انقلابی فاصله گرفته اند. در حال حاضر از دید مسئولین، دموکراسی یعنی هرآنچیزی که آنها می گویند.
ناشناس۱۸۲۸۳۲۶۰۸:۱۹:۴۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
حزب , جهان بینی و ایدئولوژی خودش را دارد و روش هایش را در اداره ی امور , براساس آن می چیند . در ایران , جهان بینی ایدئولوژی غالب ,مشخص است .
ناشناس۱۸۲۸۳۲۷۰۸:۲۳:۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
متاسفانه در این 42 سال هیچ تلاشی برای حزب سازی در این کشور صورت نگرفته و بلکه بعضی مواقع حزب بازی یک انگ بوده
کامنت خوان الف۱۸۲۸۳۳۷۰۸:۴۰:۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
چون گردش قدرت و قدرت گردش مسیر نداریم . زمانی حزب میتوان داشت که یک حزب بتواند وعده هایی دهد و پس از پیروزی قدرت اجرای ان را داشته باشد . بدون تعصب فرض کنید یک حزب بگوید در صورت پیروزی دست از حمایت از بشاراسد بر میداریم واضح است که توان اجرای چنین وعده ای را ندارد . پس امکان داشتن حزب در ایران منتفی است
ناشناس۱۸۲۸۳۴۵۰۸:۴۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
وقتی از تحزب اسلامی حرف می زنی و روی آن تاکید می کنی یعنی خودت را محکوم می کنی چرا که تحزب زمانی معنی پیدا می کند که به همه عقاید و تفکر اجازه فعالیت دهی و مردم خودشان انتخاب کنند در چه حزبی عضو فعالیت کنند.
ناشناس۱۸۲۸۴۰۲۰۹:۴۲:۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
چون از تشکیلات و تضارب اندیشه که منجر به شفاف سازی در کف و سقف جامعه و مانع رویش ریز مغز ها میشود هراس داریم.اگر احزاب واقعی داشتیم، بدون شک شاهد این همه معظل در جامعه نبودیم. منظور احزاب واقعی و صاحب مانیفست کلان مدیریتی است، نه احزاب قارچ گونه که درهنگامه انتخابات سر از خواب غفلت در میاورند و بعد از انتخابات از صحنه بازی اجتماعی محو میشوند.
ناشناس۱۸۲۸۵۰۹۱۱:۰۲:۳۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
حزب اگر قرار باشد کاری کند باید قدرت داشته باشد. یعنی رسانه و امکانات ارتباط جمعی و امکان بسیج اعضا و تصمیم گیری. اما این‌ها یعنی حکومت باید در قدرت شریک پیدا کنه که نمی‌خواد! پس حزب به درد بخور هیچوقت نخواهیم داشت.
ناشناس۱۸۲۸۶۷۳۱۲:۵۳:۴۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
چرا حزب نداریم؟ جناب انبارلویی عزیز پاسخ این سئوال خیلی دشوار نیست! شما هم علاقه‌ای به پاسخ واقعی آن ندارید! بالاخره ایام انتخابات است و شما هم از سر ناچاری مطالبی را در این خصوص قلمی می‌فرمایید! اما واقعیت این است که حزب نداریم چون ساختار سیاسی کشور نمی‌خواهد حزب داشته باشیم! حزب نداریم چون اعتقادی به حزب و کار حزبی نداریم! حزب نداریم چون فکر می‌کنیم فصل‌الخطاب داریم!
ناشناس۱۸۲۸۷۵۳۱۳:۴۵:۳۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
فرانسه که صد سال است حزب داره چرا در حال فروپاشی است؟ چرا مردم را به رگبار می بندد؟ آمریکا مگه حزب ندارند که به کنگره حمله کرد؟ ضمنا این را هم جواب بده چرا در کشور های دارای حزب، ارزش‌ها نابود شده؟
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. «روحانی بود، خیلی خوب بود»

  2. پرسش مهم افکار عمومی درباره سرعت گرفتن روند واکسیناسیون

  3. ذوالنوری: اصلاح‌طلبان برای کار جهادی به افغانستان بروند و نشان دهند به دردی می‌خورند

  4. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

  5. آینده محتوم خودروسازی ایران

  6. ۵ میلیون تزریق و رتبه دوم واکسیناسیون در جهان/ نظر پزشکيان درباره تيم اقتصای دولت / رضایی از دبیری مجمع کنار می‌کشد؟

  7. روایت نشریه آمریکایی از وضعیت جدید مذاکرات وین

  8. برگ سبز خودرو و آغاز جدالی دوباره

  9. بالاخره "عنابستانی" از سرباز وظیفه‌شناس راهور رسماً عذرخواهی کرد!

  10. زوایای پنهان پرونده اکبر خرمدین/ وکیل پایه یک دادگستری: مادر بابک باید فی الفور آزاد شود!

  11. امید لبنانی ها باز هم ناامید می شود؟!

  12. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

  13. توافق مجدد ایران با آژانس انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی/ کوچ قاضی‌زاده هاشمی از مجلس به دولت/ استقبال اصلاح‌طلبان از اقدامات اژه‌ای

  14. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

  15. سفر پرحاشیه آقای مدیرکل

  16. لانه جاسوسی آمریکا در لبنان بر ضد مقاومت

  17. پشت پرده سخنرانی سرکرده القاعده با لباس سنتی عربستان

  18. رئیسی: برخی دم از این می‌زنند که دوباره ‌محصولات کره‌ای وارد کشور شود/دیگر اجازه واردات نمی‌دهیم

  19. ما و پنجشیریان

  20. پایان خوش ماجرای عنابستانی و سرباز راهور!/ دفاع عباس عبدی از سیاست کلی ایران در قبال طالبان/ واکنش مهدی فضائلی به پرسش‌ها درباره واکسیناسیون

  21. چرا آمریکا در خلیج فارس یگان پهپادی مستقر کرده است

  22. قاضی زاده هاشمی:موضوع امروز استعفا نیست بلکه رفتن از سنگری به سنگر دیگر است

  23. مانع آزادسازی واردات خودرو کیست؟

  24. بارقه های امید در دل مردم

  25. روایت‌ها از حضور همسر مقام رهبری در مراسم خاکسپاری برادرش حقیقت ندارد

  ابر آروان

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های دیروز

   پربحث‌های هفته

   1. «روحانی بود، خیلی خوب بود»

   2. پرسش مهم افکار عمومی درباره سرعت گرفتن روند واکسیناسیون

   3. ذوالنوری: اصلاح‌طلبان برای کار جهادی به افغانستان بروند و نشان دهند به دردی می‌خورند

   4. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

   5. ۵ میلیون تزریق و رتبه دوم واکسیناسیون در جهان/ نظر پزشکيان درباره تيم اقتصای دولت / رضایی از دبیری مجمع کنار می‌کشد؟

   6. روایت نشریه آمریکایی از وضعیت جدید مذاکرات وین

   7. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

   8. توافق مجدد ایران با آژانس انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی/ کوچ قاضی‌زاده هاشمی از مجلس به دولت/ استقبال اصلاح‌طلبان از اقدامات اژه‌ای

   9. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

   10. سفر پرحاشیه آقای مدیرکل

   11. لانه جاسوسی آمریکا در لبنان بر ضد مقاومت

   12. رئیسی: برخی دم از این می‌زنند که دوباره ‌محصولات کره‌ای وارد کشور شود/دیگر اجازه واردات نمی‌دهیم

   13. ما و پنجشیریان

   14. پایان خوش ماجرای عنابستانی و سرباز راهور!/ دفاع عباس عبدی از سیاست کلی ایران در قبال طالبان/ واکنش مهدی فضائلی به پرسش‌ها درباره واکسیناسیون

   15. قاضی زاده هاشمی:موضوع امروز استعفا نیست بلکه رفتن از سنگری به سنگر دیگر است

   16. بارقه های امید در دل مردم

   17. روایت‌ها از حضور همسر مقام رهبری در مراسم خاکسپاری برادرش حقیقت ندارد

   18. حسین فریدون و هادی رضوی ماه‌هاست که در مرخصی هستند

   19. انتقاد علی مطهری از مصوبه برجامی مجلس

   20. واردات خودروی خارجی آزاد می شود

   21. بیانیه‌ مشترک ایران و آژانس: اجازه به بازرسان برای سرویس فنی تجهیزات نظارتی و جایگزینی کارت‌های حافظه

   22. نظرات برگزیده مخاطین الف: سفرهای رئیسی بدون عمل به وعده ها فایده ای ندارد/ تجربه برجام را دوباره تکرار نکنیم/ طالبان دقیقا چه تغییری کرده است؟

   23. حسین شریعتمداری: آژانس شتر مجنون است پیاده شوید

   24. پیام انتخاب علی باقری برای مذاکرات هسته‌ای/ دو حرف متفاوت ،داستان و سخنگو/  اما و اگرها درباره بازگشت لاریجانی به سیاست

   25. جمعه‌های جهادی/ بازدید های رئیس جمهور

   آخرین عناوین