مجلس چگونه دولت را وادار به اصلاح بودجه کرد؟

ویدئو،   3991128115

حسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه: مجلس نشان داد حاضر نیست از جایگاه و ظرفیت‌های قانونی خودش بگذرد، بنابراین اکنون مشاهده می‌شود که دولت ۳۰ الی ۴۰ درصد دغدغه‌های مجلس در لایحه را اصلاح کرده است.

یکتانت

آخرین عناوین