دیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهور

عکس،   3991127119

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه قطر، دوشنبه ۲۷ بهمن ماه با حسن روحانی، رییس جمهوری در محل نهاد ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرد. عکس؛ مجید خواهی/ ایسنا

دیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهور
دیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهوردیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهور
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین