حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)

عکس،   3991127005

مراسم شهادت امام هادی علیه‌السلام یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم بانوی کرامت برگزار شد. زائران و مجاوران کریمه اهل بیت با شرکت در این مراسم در سوگ شهادت این امام همام به عزاداری پرداختند.

حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)
حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)حال و هوای حرم حضرت معصومه(س) در شب شهادت امام ‌هادی(ع)
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین